კომპანიის შესახებ

“სერვის ჯგუფი” დაარსდა 2006 წელს. იგი წარმოადგენს სამზარეულო დანადგარების მსოფლიო წამყვანი ბრენდების ოფიციალურ წარმომადგენლობას საქართველოში. ,,სერვის ჯგუფი ” გთავაზობთ სასტუმროების , რესტორნებისა და კაფე-ბარებისათვის (HO-RE-CA) საჭირო დანადგარებისა და მოწყობილობების იმპორტს, მონტაჟსა და შემდგომ კალენდრულ-პროფილაქტიკურ მომსახურეობას. ასევე,სავაჭრო ობიექტების, კვების ბლოკების პროექტირებასა (ტექნოლოგიურუ ნახაზის შედგენა) და შესაბამისი ინდუსტრიული სამზარეულო და სამაცივრე დანადგარებით ინვენტარით უზრუნველყოფას

>>> დანადგარების შეძენა

კვების ობიექტებში ძველი დანადგარების შეცვლისას ან ახალი დანადგარების შეძენისას ჩნდება კითხვა, რომელზეც ოპერატორმა უნდა უპასუხოს: ,,თუ მე ვაპირებ დანადგარების შეძენას, პირველი შეკითხვა რომელზედაც უნდა ვუპასუხო არის ის, რომ არის თუ არა ადგილობრივი სერვის აგენტი?”

ოპერატორებს ესაჭიროებათ მაქსიმალური ინფორმაცია ამ შენაძენის შესახებ, რათა ოპტიმალური გადაწყვეტილების მიღება შეძლონ კონკრეტულ დანადგარებთან დაკავშირებით, რადგანაც ეს ნაბიჯი დიდ ხარჯებთან და კაპიტალდაბანდებებთან არის დაკავშირებული. ამ საკითხთან დაკავშირებით, პასუხი მარტივია: საჭიროა მოიძიოს ამ დანადგარების ადგილმდებარეობრივი დისტრიბუტორი ან სერვისული აგენტი, მოსაძიებელია აგრეთვე სათადარიგო ნაწილების მიღების შესაძლებლობა და ამ ნაწილების ადგილობრივი დისტრიბუტორი, ასევე თავიდანვე გასათვალისწინებელია საგარანტიო პირობები და მათი მოცულობა.

სარესტორნე დანადგარების უწყვეტი მუშაობისა და ხანგრძლივი ექსპლუატაციის საწინდარია გეგმიური პროფილაქტიკური ტექნიკური მომსახურეობა

>>> ძირითადი მიზანი

პროფილაქტიკური მომსახურეობის ძირითადი მიზანია, სარესტორნე სამზარეულო დანადგარების დაზიანების პრევენცია ანუ მათი უწყვეტი მუშაობის უზრუნველყოფა. ხოლო უწყვეტობა სამუშაო პროცესში- ეს არის ძირითადი მახასიათებელი, რომელიც უნდა გააჩნდეს ნებისმიერი სახის სარესტორნე სამზარეულოს, თუმცა ამ მიზნის მისაღწევად არ არის საკმარისი მხოლოდ მაღალი ხარისხის ტექნიკის შეძენა. ტექნიკას რეგულარული ტექნიკური მომსახურეობა და სწორი მოვლა სჭირდება. გამოცდილი ტექნიკოსები სწრაფად დააფიქსიერებენ და აღმოფხვრავენ მცირე ხარვეზებს დანადგარის სერიოზულ დაზიანებამდე, რაც დაგიზოგავთ დროსა და თანხას. ,,სერვის ჯგუფი” არა მხოლოდ გთავაზობთ მსოფლიოში წამყვანი ბრენდების სამზარეულო დანადგარების ფართო ასორტიმენტს, არამედ ასევე უზრუნველყოფს ინსტალაციას, დიაგნოსტიკასა და ტექნიკურ მომსახურეობას, გეგმიური პროფილაქტიკური და ერთჯერადი მომსახურეობის (სარემონტო) სახით.

ოქროს წესი : პროფილაქტიკურ მომსახურეობაზე დახარჯული თანხა, უფრო ნაკლებია ვიდრე მწყობრიდან გამოსული დანადგარის შეკეთებაზე დახარჯული თანხები.

რას გულისხმობს დანადგარების გეგმიური პროფილაქტიკურ-ტექნიკური მომსახურეობა?

პროფილაქტიკური მომსახურეობა ითვალისწინებს პრევენციას,დანადგარების მოსალოდნელი მწყობრიდან გამოსვლისას; იგი ახანგრძლივებს დანადგარის სიცოცხლისუნარიანიობას და უფრო მეტ ხანს ემსახურება მფლობელს; გეგმიურ პროფილაქტიკურ მომსახურეობაზე გაწეული ხარჯები საბოლოოდ დანადგარის გრძელვადიან სასიცოცხლო ციკლში აისახება.

ჩვენ გთავაზაობთ: ინდივიდუალურ მიდგომას; თანამშრომლობის ხელსაყრელ პირობებს; მაღალკვალიფიციური ტექნიკური ჯგუფის მხარდაჭერას.

ჩვენი სერთიფიკატები

ჩვენი გუნდი

შემაჯამებელი დასკვნა 2024.

ჩვენგან ყველა ასპექტი დაგეგმვის პროცესშია გათვალისწინებულია

2006
დაფუძნების წელი
6000
ბედნიერი კლიენტი
190
კომპანია თანამშრომლობს ჩვენთან
2
ოფისები
61
გუნდის წევრები
750
დასრულებული პროექტები

ჩვენი კომპანიის ისტორია და ფაქტები

ყველა პოპულარული სამზარეულო დანადგარები